Redovisningsbyråer (sålda)

Ett antal byråer sålda mellan 2013 och 2016. Placerade i StorStockholm, med omsättning mellan 5 och 15 Mkr. – Fortsatt stort köpintresse- !

Teknikkonsult (såld)

Inkråmsförsäljning av teknisk konsult från börsnoterad Teknikkonsult. Oms ca 40 MSEK