Notering av Ovzon AB på First North Premier!

JAHI Corporate var delaktigt vid noteringen av Ovzon AB, dotterbolag till cypriotiska OverHorizon Plc.

Ovzon är en ny satellitoperatör inom mobila bredbandslösningar via satellit, företrädesvis där det idag inte finns fungerande infrastruktur.

JAHI fungerade som bolagets konsult vad gäller börsfrågor och kontakter gentemot börs, samarbetspartners och kommunikationskonsulter.

Ovzon noterades till kursen 70 kr per aktie och har som högst handlats i kursen 99 kr. Börsvärdet är ca 700 mkr.

Notering 18 maj 2018

Notering 18 maj 2018

"klockringaren"...

”klockringaren”…