Notering av Ovzon AB på First North Premier!

JAHI Corporate var delaktigt vid noteringen av Ovzon AB, dotterbolag till cypriotiska OverHorizon Plc.

Ovzon är en ny SaaS-satellitoperatör inom extremt snabb datakommunikation mellan mycket små terminaler via satellit, företrädesvis där det idag inte finns fungerande infrastruktur.

JAHI fungerade som bolagets konsult vad gäller börsfrågor och kontakter gentemot börs, samarbetspartners samt övriga intressenter och konsulter.

Ovzon noterades till kursen 70 kr per aktie och har som högst handlats i kursen 99 kr. Börsvärdet är ca 2 500 Mkr.

Scroll to Top