Satellitoperatör – Kapitalanskaffning

OverHorizon – ny, svensk operatör inom Mobile SatCom. Ett antal uppdrag från 2009 och framåt (+100 Mkr)

Scroll to Top