Jahi Corporate och Ekstam & Partners

Vi arbetar med företagsförmedling, finansiell rådgivning till företag, emissionsarbete, prospektskrivning och övriga Corporate Finance ärenden.

Vi hjälper dig att notera ditt eget bolag på lämplig marknadsplats. I samband med notering och därefter erbjuder vi företag hjälp med IR, kommunikation, insiderloggar etc.

Med vår samlade erfarenhet av företagande åtar vi oss även externa styrelseuppdrag. Inom JAHI Corporate har vi även erfarenhet av att starta bank- och finansbolagsverksamhet samt ett flertal andra områden.

Finans, Internet, marknadsföring, styrelsearbete, chefskap för företag i förändring, stark tillväxt eller förfall. Vi har erfarenheter av såväl uppbyggnadsfasen som det smärtsamma uppdraget att skära ned i verksamheter där personal i många fall blir övertalig.

Scroll to Top