Corporate finance

På JAHI Corporate arbetar vi med företagsförmedling, finansiell rådgivning till företag, emissionsarbete, prospektskrivning och övriga Corporate Finance ärenden. Vi hjälper dig att notera ditt eget bolag på lämplig marknadsplats. I samband med notering och därefter erbjuder vi företag hjälp med IR, kommunikation, insiderloggar etc.

För större uppdrag samarbetar JAHI Corporate med den rikstäckande mäklaren Ekstam & Partners AB – Ekstam består av tio mäklare som täcker Sverige geografiskt. Mäklarna hos Ekstam har gjort affärer till ett värde av närmare 4 Miljarder kronor genom åren. Se mer på Ekstam & Partners hemsida: (ekstampartners.se).

Oavsett hur ert bolag ser ut bör vi börja med ett inledande möte för att staka ut vägen!

Scroll to Top