Lagercrantz Group har förvärvat samtliga aktier i Stegborgs El-evator AB.

Stegborgs El-evator erbjuder produkter och lösningar för renovering och ombyggnation av hissar. Erbjudandet omfattar eget styrsystem, nödtelefoner och komplett hissmaterial där de primära kunderna är service- och installationsbolag inom hissbranschen som sin tur arbetar mot slutkunder såsom bostadsrättsföreningar eller fastighetsbolag. Stegborgs El-evator är beläget i Strängnäs och har idag en omsättning på drygt 60 MSEK med god lönsamhet.

Scroll to Top